Add picture

Prawn Tempura (6 pcs)

Add picture

Assorted Tempura (10 pcs)

Add picture

Appetizer Tempura (5 pcs)

Add picture

Vegetable Tempura (8 pcs)

Add picture

Yam Tempura (6 pcs)

Add picture

Prawn & Yam Tempura (6 pcs)

Add picture
Deluxe Tempura (14 pcs)

Deluxe Tempura (14 pcs)

Add picture
Soft-Shell Crab Tempura

Soft-Shell Crab Tempura

Add picture
Salmon Tempura (5 pcs)

Salmon Tempura (5 pcs)

Add picture

Lobster Tempura